”אנחנו מאמינים שתכנון נכון, המתבצע על ידי ארכיטקטים מומחים  
  ובשיתוף הארגון, הוא המפתח למערכת IT יציבה ויעילה.“