One Stop Database Shop

ניהול ותחזוקה של בסיסי נתונים

ארגונים המשתמשים בבסיסי נתונים גדולים מסתמכים כיום יותר מאי-פעם על תפקודו התקין של בסיס הנתונים, כתנאי לפעילותו השוטפת של הארגון. בדומה לרכב הדורש טיפולים שוטפים כדי להמשיך ולנסוע כשורה - כך גם בסיס הנתונים הארגוני מצריך תחזוקה מתמדת, זאת על-מנת להבטיח את יציבות המערכת ולמנוע מהארגון תקלות מפתיעות לאורך הדרך עד לכדי עצירה מוחלטת של פעילות הארגון.

ב-Performit אנו מסוגלים להביט 'מתחת למכסה המנוע' של בסיס הנתונים. שנים של ניסיון בעבודה מאחורי הקלעים של בסיסי נתונים והיכרות מעמיקה עם פרוייקטים של reverse engineering, מאפשרים לנו לא רק לפתור במהירות בעיות אקוטיות בבסיסי נתונים, אלא גם להעניק פתרונות מקיפים לכל שכבות ה-Database הארגוני.

גישתנו למערכות בסיסי נתונים וגישתנו לארכיטקטורת מערכות מידע היא אחת - יצירת מערכת יציבה ומתפקדת בכל הרמות.

חוק ברזל במתודולוגיה שלנו הוא שאין לטפל במערכת שאינה יציבה. מערכת שיש בה תנודות - ראשית יש לייצבה ורק אז ניתן יהיה להתפנות לטפל בבעיות. לכן, אנחנו מסתכלים לא רק על בסיס הנתונים, אלא על תפקודה של המערכת כולה:

פיתרון משברים

היכרותנו את מערכת המידע על מגוון חלקיה מאפשרת לנו זיהוי ומתן פתרונות מהירים לבעיות אקוטיות בבסיס הנתונים הארגוני - בעיות אשר פוגעות בפעילותו המיידית של הארגון. על-מנת לאפשר לארגון לשוב ולעמוד על רגליו כמה שיותר מהר, נטפל ראשית בבעייה העומדת על הפרק, ורק אז נפנה ליצירת מערכת בריאה ומתפקדת.

יישור קו

בשלב הראשון נעבור עם הלקוח על התשתיות הקיימות עליהן רץ בסיס הנתונים הארגוני, וניישר את הקו בין תצורת המערכת הקיימת לבין הסטנדנט עליו אנו ממליצים:

 • הגדרת תצורה של שרתים
 • הגדרת תצורה של מערכות הפעלה
 • תכנון פיזי וגודל של בסיס נתונים
 • תכנון מערכות הגיבוי לפי זמן הגיבוי הנדרש
 • מעבר על כל הגדרות המערכת
 • תקשורת
 • אבטחת מידע
 • התאמה לרגולציה של הארגון
 • הגדרת משתמשים והרשאות גישה למערכת

לימוד ה-Baseline של המערכת

לאחר יישור קו והבאת המערכת ליציבות, נלמד את ה-Baseline של המערכת. כלומר כיצד המערכת מתנהגת במצב של שיווי-משקל במונחים של צריכת CPU, זיכרון בשימוש, נפח דיסק וכו'.

ניהול בסיס הנתונים

השלב הבא הינו הבאת המערכת ל-baseline חדש על-ידי טיפול בגורמי המערכת המאפשרים לך להתאים את ה-baseline בצורה אופטימאלית לצרכי הארגון.

תחזוקה

על-מנת לשמור על בריאות המערכת אנו נוקטים בגישת ניהול פרו-אקטיבי של בסיס הנתונים:

 • בדיקה שאין חריגה מה-baseline שהגדרנו
 • מעקב אחר אירועים שגורמים לזעזועים חדשים במערכת

זמינות והתאוששות מאסון

גם מערכת יציבה ובריאה יכולה להיחשף לאסונות היכולים לסכן את כלל פעילותו של הארגון. כיצד מתאושש ארגון מאסון דוגמת שרת database שנשרף?

ב-Performit אנו מלווים את הלקוח בתכנון והטמעה של פתרונות התאוששות מאסון כגון אתרי (DR (disaster recovery או גיבוי בסיס הנתונים באזור גיאוגרפי שונה (פתרונות תעבורה, שחזור data)

Database Security and forensics

ל-Performit התמחויות מתקדמות באבטחה של בסיסי נתונים. אנו מעניקים ללקוחותינו מגוון שירותי Database security - מאבטחת המידע הארגוני ברמה הבסיסית (הגדרת משתמשים והרשאות גישה למערכת) ועד לשירותי אבטחה המתקדמים - Performit Forensics.

Performit מתגאה בהיותה מהחברות היחידות בארץ המסוגלת לבצע תהליכי forensics בבסיסי-נתונים, והינה בעלת ניסיון מוכח בעבודה מול ארגונים וחברות ממשלתיות, ובפעילות בעולם הבטחוני.

 • איתור פריצות ל-database הארגוני ואומדן הנזק שנגרם
 • תחקיר אירוע - התחקות אחר עקבות הפעולות שביצע הפורץ שלב אחר שלב
 • זיהוי ערוצים בלתי מאובטחים מאפליקציות לבסיס הנתונים
 • זיהוי connection בלתי-חוקיים ב-streaming לבסיס הנתונים
 • שימוש ייחודי בתכנת ApexSQL Log לזיהוי ואיתור פעולות בלתי-חוקיות

ליווי והדרכה של מפתחים

Performit מייעצת ומלווה ארגונים בשלב פיתוח התכנה ובכתיבת סקריפטים במיוחד עבור בסיסי נתונים. בין שירותינו נמנים: הדרכת תוכניתנים בפיתוח מודולים חדשים אשר ישתלבו עם מערכת בסיס הנתונים, עזרה בפיתוח הקוד הנכון שיעבוד בסינרגיה עם המערכת ובדיקת אופטימליות הקוד למערכת לפני העברתו לסביבת test או production.