פיתוח ועיצוב תוכנה

תוכנה היא התוצר של תרגום הצרכים הארגוניים של הלקוח לכדי טכנולוגיה שתשרת את מטרותיו העסקיות.

המתכנתים שלנו שולטים במתודולוגיות השונות של פיתוח תוכנה, הם בעלי מיומנויות גבוהות הן בפיתוח תוכנה זריז והן במודל מפל-המים הקלאסי. בחירת המתודולוגיה המתאימה נגזרת מהגדרת הצרכים הארגוניים לרבות לוח-הזמנים והתקציב שהוגדרו על-ידי הלקוח. הארכיטקטים של Performit משתמשים בגישה מונחית-מודל בהתמודדות עם פרוייקטי-תוכנה מורכבים, על-ידי החלת מתודולוגיית 'פיתוח מוכוון מודל' (Domain-driven design).

Performit מעודדת שימוש ב JAVA וב Net. הארכיטקטים שלנו עוסקים בתכנון והטמעה של מערכות הפצה מדרגיות המבוססות על טכנולוגיות חדשות דוגמת Hadoop ואחרות.
תחום התוכנה אינו נח לרגע, ובכל רגע אנו מחפשים את הדרכים הטובות ביותר לכתיבת הקוד, כך שיעניק ללקוחותינו את המערכת היציבה ביותר ואת חוויית המשתמש הטובה ביותר.

 • ביצוע סקר קוד מוכוון ביצועים או/ו אבטחת מידע
 • תכנון, פיתוח וליווי צוותי פיתוח במתודולוגיה של Domain Driven Design
 • Model Driven Development
 • סקר ארכיטקטורה למערכת קיימת
 • תכנון scalability
 • הטמעה של architectural patterns and factories (CQRS, Service Bus, Distributed Pub-Sub וכו')
 • הדרכות למפתחים בנושאי פיתוח וארכיטקטורה שונים.
 • הטמעת פתרונות Distributed Caching מתקדמים.
 • הטמעת פתרונות No-SQL לבעיות חישוביות שונות (כגון: שימוש בתורת הגרפים לבעיות מורכבות וכו').
 • Client and Server Side Development במגוון רחב של טכנולוגיות וכלים.
 • הטמעת פתרונות אבטחת מידע מתקדמים בפיתוח (לדוגמא: התאמה לרגולציות PCI, HIPPA וכו')