ניהול ביצועים

ביצועי המערכת הם פונקציה ישירה של הדרישות העסקיות של הארגון. הגדרת 'ביצועים אופטימליים' אינה אבסולוטית ומשתנה בהתאם לצרכים השונים של כל ארגון ובאופי השירות שהארגון מעניק ללקוחותיו - משתמשי הקצה של המערכת.

לכן, עבורנו ב-Performit הבנת מכלול הצרכים העסקיים של הארגון הינה שלב קריטי בהבטחת שרידותה ותקינותה של מערכת ארגונית שתסייע בשימור לקוחות ובשמירה על היעילות, הרווחיות והתחרותיות של הארגון.

Performit מגדירה ניהול ביצועים אופטימלי כמצב בו המשתמשים (b2b או b2c) הינם שבעי רצון מהאינטראקציה שלהם עם המערכת הארגונית. בגישתנו לחוויית משתמש אנו משלבים גם מתודולוגיות של חקר המוח על-מנת לאפיין בדיוק מקסימאלי את צרכי לקוחות הארגון ואת זמני התגובה המקסימלים הנדרשים מהמערכת על-מנת למנוע נטישה של לקוחות.

במתודולוגיה שלנו לניהול ביצועים מתקיימים בהרמוניה 2 היבטים קריטיים:

Absolute Response Time - חוויית משתמש אבסולוטית

לקוחות שמקבלים מענה מהיר לצרכים שלהם הם כמובן לקוחות מרוצים. אולם הגדרת מענה מהיר שונה עבור לקוחות הארגונים השונים, ונעה בין zero-tolerance עבור לקוחות מסוימים ועד מספר דקות עבור אחרים. (זמן התגובה של אתרי-אינטרנט, מוקדים טלפוניים, ביצוע עסקאות אונליין וכו'). ב-Performit אנו לומדים את רמת ה-Tolerance של לקוחות הארגון, ומביאים את המערכת למצב בו תהיה מסוגלת לתמוך בבקשות ובשאילתות של כל משתמשיה. יישום ממצאים עדכניים בתחום חקר המוח ובחוויית משתמשים, מעניקים לנו כלים להגברת חוויית המשתמש ויצירת שביעות רצון הלקוחות מהמערכת ומהארגון.

System Response Time - זמן התגובה של המערכת

בעוד זמני תגובה מקסימליים הינם תנאי הכרחי לשימור לקוחות הארגון, חשוב לדאוג במקביל לבריאותה של המערכת (system health) מאחורי הקלעים. מענה מהיר ללקוחות אינו בא על חשבון מערכת מכווננת המתפקדת בשלמות בכל הרמות. הידע רב השנים שלנו בתחום מערכות המידע ומומחיותנו במגוון שכבות ה-IT, מאפשרים לנו לאתר במהירות צווארי-בקבוק במערכת, ולהבטיח את המשכיותו העסקית של הארגון על-ידי ניהול אופטימאלי של משאבי המערכת ומתן מענה כולל לצרכי הארגון.